KẾ HOẠCH THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Thứ hai - 06/11/2017 08:30
H111
H111
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SÓ 1 ĐỨC PHỔ            Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc
Số:  08  / KH – ĐP1
                                                                   Đức Phổ, ngày 31 tháng  8 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường
 năm học 2017 – 2018
 
          Thực hiện công văn 1508/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học  năm học 2017 – 2018. Trường THPT số 1 Đức Phổ lập kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường như sau:
          I/ Mục đích của cuộc thi
          Khuyến khích học sinh trong trường nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng các kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn
          Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
          Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh triển khai giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán trong giáo dục phỏ thông theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
          Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương; tuyển chọn những sản phẩm có chất lượng cao tham dự cuộc thi cấp tỉnh
II/ Đối tượng dự thi
          Toàn bộ học sinh của trường THPT số 1 Đức Phổ năm học 2017 – 2018 đều được tham gia dự thi.
          III/ Lĩnh vực dự thi: Các lĩnh vực dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây
STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
1 Khoa học động vật  Hành vi; Tế bào; Mối  liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; dinh dưỡng và tăng trưởng; sinh lý, hệ thống và tiến hóa;...
2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức; Tâm lý xã hội và xã hội học;...
3  Hóa Sinh Hóa – Sinh phân tích; Hóa-sinh tổng hợp; Hóa-sinh-Y; Hóa-sinh cấu trúc;...
4 Y sinh và khoa học sức khỏe Chẩn đoán; điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch  tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và bệnh lý học;...
5 Kỹ thuật Y sinh Vật liệu Y Sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;...
6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...
7 Hóa học Hóa phân tích, Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hoá vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;...
8 Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin Kỹ thuật Y Sinh; Dược lý trên máy tính; sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;...
9 Khoa học trái đất  và môi trường  Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái;  Địa chất; Nước;...
10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu.
11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;...
12 Năng lượng: vật lý Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...
13 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật hàng không vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng;  Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hang hải;...
14 Kỹ thuật môi trường Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lý nguồn nước;...
15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me; ...
16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...
17 Vi sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi rút;...
18 Vật lý và Thiên văn Thiên văn học và vũ trụ học; Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học; Lý- Sinh;  Vật lý trên máy tính; Vật lý thiên văn; Vật liệu đo;Từ; Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La- de; Thu phát song điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lý lý thuyết;...
19 Khoa học thực vật Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa;...
20 Rô bốt và máy thông minh Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;...
21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...
22 Y học chuyển dịch  Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;...
          IV/ Nội dung thi
          Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu KHKT của học sinh thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 2 học sinh (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án.
          V/ Người hướng dẫn
          Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên của nhà trường bảo trợ. Ngoài người bảo trợ dự án có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh).
          VI/ Đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
+ Phiếu học sinh ( Phiếu 1A);
+ Phiếu phê duyệt dự án ( Phiếu 1B);
+ Phiếu người hướng dẫn/ bảo trợ (phiếu 1);
+ Đề cương nghiên cứu (Theo mẫu hướng dẫn kèm theo phiếu 1A);
+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);
+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);
+ Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);
+ Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);
+ Phiếu tham gia con người (nếu có);
+ Phiếu cho phép thông tin (nếu có)
+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);
+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm ( nếu có);
+ Phiếu sử dụng mô người  và động vật (nếu có).
     + Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu đề cương nghiên cứu kèm theo phiếu học sinh 1A, không quá 12 trang đánh máy, khổ giấy A4 lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm cách dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, báo cáo không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người hướng dẫn khoa học, tên người bảo trợ
          Các mẫu phiếu trên có thể tải về tại mục “ Công văn/Khoa học kỹ thuật” trên mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin.
          VII/ Yêu cầu đối với dự án dự thi.
- Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng, trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
- Những dự án nghiên cứu liên quan đến mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia cuộc thi.
VIII/ Tiêu chí đánh giá dự án dự thi.
 • Đối với dự án khoa học
+ Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
+ Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
+Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
+ Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điểm;
+ Trình bày: 35 điểm ( Poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn 25 điểm).
 • Đối với dự án kỹ thuật
+ Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
+ Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
+ Tiến hành nghiên cứu  (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm
+ Tính sáng tạo(thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên):  20 điểm;
+ Trình bày: 35 điểm ( Poster: 10 điểm; trả lời phỏng vấn 25 điểm).
          (Kích thước Poster : 60cm chiều sâu; 120cm chiều rộng, 160cm chiều cao)
IX/ Thời gian tiến hành
IX/ Thời gian tiến hành
TT  Thời gian  Nội dung
1 Tháng 9/2017 - Xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức cuộc thi.
- Tổ chức triển khai kế hoạch và quy chế cuộc thi cho học sinh và giáo viên.
- GVCN, Đoàn TN  hướng dẫn học sinh xác định ý tưởng, lập kế hoạch nghiên cứu.
- Ngày 29/9/2017 các lớp đăng ký dự án dự thi cho BTC cuộc thi
2  Tháng 10/2017  - 15/10/2017 nộp hồ sơ dự án dự thi: Phiếu học sinh (phiếu 1A); Kế hoạch nghiên cứu (Theo mẫu hướng dẫn kèm theo phiếu 1A);
-Tổ chức chấm sơ khảo, chọn sản phẩm có ý tưởng hay và khả thi để phân công GV bảo trợ/ hướng dẫn học sinh thực hiện dự án.
3  Tháng 11/2017 -  Ngày 23 và 24/11/2017 Tổ chức cuộc thi cấp trường
- Chọn sản phẩm có chất lượng dự thi cấp tỉnh.
- 30/11/2017 gửi danh sách tham gia dự thi cấp tỉnh để nhận mã dự thi.
 
4  Tháng 12/2017 - Tiếp tục hoàn thiện các dự án  dự thi cấp tỉnh
- Trước 15/12/2017 nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh trên mạng.
- Tổng kết, đánh giá, khen thưởng cuộc thi cấp trường
X/ Tổ chức thực hiện.
1. Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi cấp trường, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để chấm bài dự thi của học sinh; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện.
2. Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng triển khai kế hoạch này đến từng học sinh trong lớp (GVCN) và từng chi đoàn (ĐTN).
Nhắc nhở học sinh tham gia thi, theo dõi thực hiện để tính thi đua
3. Các tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch này đến các thành viên trong tổ tư vấn về ý tưởng cho HS; nhắc các thành viên của tổ khẩn trương triển khai kế hoạch này đến các lớp.
XI/ Khen thưởng và kỷ luật
* Khen thưởng:
Học sinh đạt giải được khen thưởng theo quy định hiện hành, được ưu tiên khi đánh giá xếp loại hạnh kiểm và các quyền lợi khác có liên quan.
Giáo viên hướng dẫn được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành trong thời gian hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Ngoài ra được ưu tiên khi đánh giá phân loại công chức, viên chức và xét thi đua cuối năm học.
* Kỷ luật:
Các lớp không tham gia cuộc thi cấp trường sẽ bị trừ điểm thi đua và không được xét các danh hiệu tập thể Xuất sắc hàng năm.
Các thành viên BTC, BGK, GVCN, giáo viên bảo trợ/hướng dẫn (được Hiệu trưởng ra quyết định phân công) không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành và  không được đề nghị tuyên dương khen thưởng cuối năm.
          Nhận được kế hoạch này đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, GVCN, BCH Đoàn trường và giáo viên được phân công hướng dẫn nghiêm túc triển khai thực hiện.
                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • Phòng GDTrH (báo cáo);
 • Hiệu trưởng, các PHT;
 • Đoàn TN (Phối hợp);
 • Tổ trưởng CM, GVCN;
 • Học sinh (thực hiện).
                      
                                                                              Phạm Thanh Cước
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay101
 • Tháng hiện tại6,895
 • Tổng lượt truy cập1,655,153
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây