DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thứ năm - 20/07/2017 23:24
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ
(1957 – 2017)

       SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
       
   
  

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ
(1957 – 2017)
 
 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổng kết, ghi nhận và tôn vinh thành tích của các thế hệ thầy, trò; những thành tích, truyền thống vẻ vang của nhà trường qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.
- Khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt đưa nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
- Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở về thăm trường, giao lưu gặp mặt; tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó tình cảm giữa các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
- Qua hoạt động để củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
- Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường là một sự kiện trọng đại của nhà trường, phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò; tạo ấn tượng, niềm tin với nhân dân địa phương.
- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động được đông đảo các thế hệ Thầy và Trò nhà trường cùng quan tâm tham gia.
- Làm tốt công tác tham mưu để tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo và tư vấn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi, của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, của Huyện ủy và UBND huyện Đức Phổ, của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình về tinh thần lẫn vật chất của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trong nước và ở nước ngoài, đảm bảo các nguồn lực phục vụ cho lễ hội và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.
 
II.  THÀNH PHẦN THAM DỰ
 1. Về phía nhà trường
 • Toàn thể CB, GV, NV của trường
 • Học sinh toàn trường năm học 2016 – 2017
 • Ban đại diện cha mẹ HS nhà trường năm học 2015-2016, 2016-1017
 1. Khách mời
 • Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT.
 • Đại diện Trường ĐH Qui Nhơn, ĐH SP Đà Nẵng.
 • Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN  tỉnh Quảng Ngãi.
 • Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đức Phổ.
 • Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã trong huyện Đức Phổ.
 • Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành, các phòng ban của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi.
 • Đại diện Ban thường vụ Tỉnh đoàn và  Huyện đoàn.
 • Đại diện Hội khuyến học, Hội CGC tỉnh Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ.
 • Đại diện lãnh đạo các cơ quan, Sở, Ban, ngành trong tỉnh Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ.
 • Đại diện lãnh đạo các Phòng giáo dục, các trường THPT, các Trung tâm GDTX trong tỉnh; các trường THCS trên địa bàn huyện Đức Phổ.
 • Đại diện lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa, các đơn vị và cá nhân tài trợ cho trường.
 • Các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và nhân viên nhà trường.
 • Đại diện lãnh đạo Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhiệm kỳ và hiện tại.
 • Cựu học sinh các thế hệ của nhà trường.
 
III. ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN - NỘI DUNG CHÍNH
 1. Địa điểm
Trường THPT Số 1 Đức Phổ (117 – Nguyễn Nghiêm – Thị trấn Đức Phổ).
 1. Thời gian
Dự kiến trong 2 ngày (từ ngày 04/8 đến ngày 05/8/2017)
 1. Nội dung chính:
 1. Ngày thứ nhất:
 • Sáng từ 7 giờ: Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện công tác tổ chức Lễ - Hội
 • Chiều từ 14h: Đón tiếp các đại biểu, các thầy, cô và cựu HS ở xa về; họp BLL cựu học sinh (các nhóm cựu học sinh họp)
 • Tối từ 20h: Chương trình văn nghệ đặc biệt giao lưu giữa cựu GV, HS và GV, HS nhà trường
 1. Ngày thứ hai:
-    7 giờ: đón tiếp đại biểu, khách mời, các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường
 • 8h00: Bắt đầu buổi lễ (có kịch bản riêng).
 • 11h00: Mời dự tiệc.
 • 15h: Gặp gỡ giữa các thế hệ cựu GV, HS, đại diện ban liên lạc cựu HS các tỉnh, thành phố.
IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tháng 3/2016 - Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban tổ chức Lễ hội  - Hiệu trưởng
 - Liên tịch
Tháng 4/2016 - Các tiểu ban họp và lập kế hoạch hoạt động chi tiết, triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể
- Duyệt kế hoạch chi tiết
- Trưởng các tiểu ban
- Tiểu ban T.Chức
Tháng 6/2016 - Gửi thư ngỏ; thông tin tuyên truyền rộng rãi
- Làm việc với Ban thi đua khen thưởng Sở và Tỉnh đề nghị khen thưởng cao.
- Hiệu trưởng
- Tiểu ban TĐKT
Tháng 7/2016 - Bắt đầu tập trung các tư liệu biên soạn kỷ yếu
- Vận động tài chính
- Bắt đầu chỉnh trang Phòng truyền thống, bổ sung các tư liệu
- Tiểu ban Kỷ yếu
- Tiểu ban TC
- Tiểu ban CSVC
Tháng 8/2016 - Làm tờ trình xin chủ trương tổ chức Lễ KN 60 năm
- Xin chủ trương tu sửa một số hạng mục phục vụ lễ KN
- Hiệu trưởng
 
Tháng 9/2016 - Xây dựng 1 phóng sự truyền hình và 1 video clip về quá trình hoạt động của nhà trường - Tiểu ban TTLL
 
Tháng 10/2016 - Tiếp tục vận động về tài chính - Tiểu ban TC
 
Tháng 11/2016 - Duyệt kinh phí cho hoạt động của các tiểu ban - Tiểu ban TC
 
Tháng 12/2016 - Sơ kết kết quả làm kỷ yếu
- Sơ kết kết quả xây dựng phòng truyền thống
- Tiểu ban Kỷ yếu
- Tiểu ban CSVC
Tháng 1/2017 - Tiến hành làm dự toán tu sửa một số hạng mục phục vụ cho Lễ KN - Hiệu trưởng
 
Tháng 2/2017 - Tổ chức gặp mặt cựu HS các khoá nhân dịp Tết nguyên đán để vận động tài chính, hướng dẫn lập danh sách cựu HS tham dự - Tiểu ban T.Chức
 
Tháng 3/2017 - Phát động phong trào thi đua chào mừng 60 năm thành lập trường
- Sơ kết kết quả vận động tài chính
- Tiểu ban TĐKT
 
- Tiểu ban TC
Tháng 4/2017 - Tiểu ban văn nghệ, thể thao triển khai các hoạt động
- Vận động tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp
- Tiểu ban VNTT
- Tiểu ban TC
Tháng 5/2017 - Hoàn chỉnh nội dung kỷ yếu
- Hoàn thành cơ bản phòng truyền thống
- Tiến hành tu sửa một số hạng mục phục vụ lễ KN
- Tiểu ban Kỷ yếu
- Tiểu ban CSVC
Tháng 6/2017 - Hoàn chỉnh kịch bản ngày lễ
- Hoàn thành việc in ấn kỷ yếu
- Chốt số lượng khách mời
- In giấy mời, làm phù hiệu
- Tiểu ban TChức
- Tiểu ban Kỷ yếu
- Tiểu ban TTân
- Tiểu ban TTKT
Tháng 7/2017 - Gửi giấy mời cho đại biểu, cựu GV và cựu HS
- Thông tin kế hoạch tổ chức trên báo, đài và đăng bài viết về nhà trường
- Xây dựng kế hoạch ăn nghỉ, sinh hoạt, đưa đón đại biểu
- Tiểu ban TTKT
- Tiểu ban TTLL
 
- Tiểu ban TTân
Tháng 8/2017 - Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm theo kế hoạch - Các tiểu ban
 
Tháng 9/2017 - Tổng kết rút kinh nghiệm: công khai, quyết toán tài chính - Ban TChức
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay292
 • Tháng hiện tại15,883
 • Tổng lượt truy cập1,699,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây